Výstavy

12.06. - 16.08.2024
Výstavní projekt umělců z Itálie, Rakouska a Dánska chce poukázat na možnost vzepření se všudypřítomnému užívání naléhavých mediálních obrazů a vzpírá se i mimořádně silné romantické utopii, která převládá v mnoha formách současného umění.
Více
17.04. - 07.06.2024
Ve vzájemném dialogu se představí malířka Ivana Štenclová a sochařka Paulina Skavova. Provokativní název výstavy skrývá v sobě prostor vzájemné interakce dvou rozdílných uměleckých projevů a různých způsobů interpretace okolního světa.
Více
14.02. - 12.04.2024
Richard Štipl se původně věnoval malířství a následně hyperrealistickým kolorovaným sochám, aby se později opět vrátil k malířskému plátnu. Ve svém díle se věnuje introspekci a revizi vnitřních procesů formujících vnější podobu lidského těla, zejména tváře. Pracuje především se svou podobou...
20.12.2023 - 09.02.2024
Josef Duchan kreslí všechno, co vidí okolo sebe. Vizuální vjemy jím protékají v nepřetržitém proudu rovnou na papír. Jako tomograf snímá v tenkých řezech okolní svět a jeho proměny v čase: pulsující ulici s přibližujícím se panoramatem Hradčan v pozadí, projíždějící tramvaje a auta, blikající semafor...
18.10. - 18.12.2023
Umění ve své vrcholné snaze po uchopení neuchopitelného spěje k vizi plnosti bytí ontologického Tajemství. Cestou k tomuto cíli se stává tělo, jediná ''jistota'' v celém rozpětí nejisté existence.
Made on
Tilda