Výstavy

14 02 - 12 04 2024
Richard Štipl se původně věnoval malířství a následně hyperrealistickým kolorovaným sochám, aby se později opět vrátil k malířskému plátnu. Ve svém díle se věnuje introspekci a revizi vnitřních procesů formujících vnější podobu lidského těla, zejména tváře. Pracuje především se svou podobou...
20 12 2023 - 09 02 2024
Josef Duchan kreslí všechno, co vidí okolo sebe. Vizuální vjemy jím protékají v nepřetržitém proudu rovnou na papír. Jako tomograf snímá v tenkých řezech okolní svět a jeho proměny v čase: pulsující ulici s přibližujícím se panoramatem Hradčan v pozadí, projíždějící tramvaje a auta, blikající semafor...
18 10 - 18 12 2023
Umění ve své vrcholné snaze po uchopení neuchopitelného spěje k vizi plnosti bytí ontologického Tajemství. Cestou k tomuto cíli se stává tělo, jediná ''jistota'' v celém rozpětí nejisté existence.
Made on
Tilda